AFFÄRSKOMPETENS

Affärskompetens.nu är ett fristående initiativ som syftar till att samla information och tips till näringsidkare i olika grupper.

AFFÄRSKOMPETENS

EKONOMI

På senare år har allt fler låneförmedlare etablerat sig på den svenska lånebranschen. Det handlar om företag som erbjuder privatpersoner möjlighet att låna pengar billigt genom att jämföra lån. I den här texten ger vi tips till låneförmedlare kring hur de kan göra sin verksamhet mer konkurrenskraftig.

Sedan avregleringen av kreditmarknaden på 1980-talet har möjligheterna för privatpersoner att låna pengar ökat betydligt. Detta har förstärkts betydligt av digitaliseringen som har gjort det möjligt för personer att låna pengar online, istället för att besöka ett bankkontor. De senaste 10-15 åren har allt fler låneförmedlare kommit till digitalt som ger privatpersoner möjligheten att jämföra lån i syfte att hitta det billigaste lånet, genom att jämföra lån.

Vår uppfattning är att det är en lönsam bransch, både för företaget som ger sig in i branschen och för branschens kunder. Alla initiativ som leder till att det blir billigare för privatpersoner att ta privatlån och blancolån är välkomna, det leder till en ökad konkurrens mellan bankerna och en bättre privatekonomisk situation för konsumenterna. En privatperson som ska låna 100000:- eller belåna sig 200 000:- är givetvis angelägen om att få ett så billigt lån som möjligt med avseende på ränta och övriga villkor, det är detta marknadsbehov som en låneförmedlare ska adressera. Här ger vi tips till hur en låneförmedlare kan skapa en konkurrenskraftig verksamhet.

Erbjud så många lånetyper som möjligt

I Sverige finns det flera olika låneformer. Privatlån och blancolån är de vanligaste privatlånen, det rör sig helt enkelt om lån som kan användas till vilka privata ändamål som helst och där låntagarna inte behöver ställa någon säkerhet för sitt låneåtagande. Men det finns även andra privatlån som privatpersoner efterfrågar och som en låneförmedlare bör försöka förmedla. Ett exempel på ett sådant privatlån är billån. Ett billån är, som namnet anspelar på, ett lån för att köpa en bil. Ett billån kan antingen vara utformat på ett sådant sätt att elbilen är säkerhet för lånebeloppet eller att lånet inte har någon säkerhet. En låneförmedlare kan tjäna stora pengar i provision på att erbjuda billån. Den som ska köpa en bil behöver ofta låna 400000:- för att kunna köpa en vanlig familjebil eller låna 500000;- eller 600000:-  för att köpa en dyrare bil såsom en elbil. Genom att erbjuda flera olika låneformer kan lånebloggen attrahera fler kunder och bli mer konkurrenskraftig i förhållande till sina konkurrenter.

Samarbeta med så många långivare som möjligt

En låneförmedlares verksamhet går ut på att matcha ihop privatpersoner som vill låna pengar, med långivare som vill låna ut pengar. För att kunna konkurrera mot andra låneförmedlare bör du som driver en låneförmedling försöka teckna avtal med så många långivare som möjligt. Om en privatperson vill låna 300000:- hos din låneförmedling så kommer den sannolikt att få ett billigare lån om du samarbetar med många olika långivare, då konkurrensen ökar och långivarna kommer anstränga sig för att ge så bra lånevillkor som bara möjligt.

Politiken har en stor betydelse för låneförmedlarna

En viktig sak att komma ihåg om man driver ett företag inom lån och krediter är att verksamheten i hög grad påverkas av politiska beslut. Som företagare vill man därför gärna stödja ett politisk parti som driver en företagarvänligt politik. Om du vill veta vilka partier som driver vilka frågor bör du använda dig av valkompassen som beskriver partiernas företagarpolitik och finansmarknads politik.

HANTVERK

I Sverige finns det många hantverkare i olika branscher. Det är en yrkesgrupp som besitter en ovärderlig kompetens som kommer både privatpersoner och företag till del. I den här artikeln ger vi affärsmässig rådgivning till dig som arbetar som hantverkare. 

Affärskompetens.nu är ett fristående initiativ som syftar till att samla information och tips till näringsidkare i olika grupper. I den här artikeln har vi valt att rikta in oss på yrkesgruppen hantverkare. Det är en stor yrkesgrupp som består av bland annat målare, golvläggare, elektriker och elinstallatörer. De hjälper privatpersoner med att renovera badrum, lägga golv och göra en elinstallation. Det finns även en stor grupp hantverkare som arbetar särskilt med ventilation som i sin tur använder andra företag när det kommer till elteknik, de hjälper både till med inköp av FTX system och bistår med installation av FTX ventilation. Vidare bistår hantverkare privatpersoner med golvslipning, då det är svårt att slipa golv själv utan rätt kunskap och rätt verktyg.

 

En annan stor yrkesgrupp inom hantverksbranschen är målare, som vanligtvis är anställda på ett måleri eller driver en egen målerifirma. Vissa hantverkare arbetar uteslutande med dränering av villor och hus samt med installation av effektivt fuktskydd i fastigheter. Om du upplever hög luftfuktighet i ditt hem eller din villa är det viktigt att tänka på den potentiella effekten på din hälsa och din fastighets integritet. För att lösa detta problem rekommenderas att anlita hantverkare som är specialiserade på dränering av villor och hus och installation av effektiva fuktskydd.

Affärsmässiga råd till dig som arbetar med golvslipning

Det finns många golvslipare i Sverige. Yrkesgruppen benämns som golvläggare, då personerna både arbetar med att lägga golv och att slipa golv. I Sverige finns det lite drygt 4000 golvläggare och Arbetsförmedlingen menar att konkurrensen om jobben är mycket liten både på 1 års sikt och på 5 års sikt – det finns därför förutsättningar att bedriva en lönsam verksamhet inom golvslipning. En orsak till att det är så många som vill ha hjälp med att slipa golv, är att allt fler idag har trägolv. Ett trägolv blir dåligt över tid och genom att slipa trägolvet så blir det nästan i nytt skick igen.

 

Här är två tips till du som arbetar med att slipa golv:

 

  • Vår uppfattning är att du bör rikta in verksamheten mot privatpersoner, då privatpersoner som regel inte har den kunskap som krävs för att slipa golvet i sin bostad. Det finns således inga större problem att få kunder som behöver hjälp med golvslipning, det kan däremot vara svårare att hitta golvslipare då konkurrensen om jobben är stor.
  • Vi rekommenderar dig därför att du som arbetar med att slipa golv gör stora ansträngningar för att locka personer att söka till din arbetsplats, genom att delta på arbetsmarknadsmässor och marknadsföra ditt företag i sociala medier.

Det är viktigt att göra en avvägning mellan kostnaderna och nyttan av dessa åtgärder. Du bör inte ta privatlån eller blancolån för att göra stora investeringar, utan det går att marknadsföra sitt företag för att locka arbetskraft utan att behöva låna pengar.

Konkreta råd tips till dig som driver företag inom ventilation

En annan yrkesgrupp bland hantverkare i Sverige är de som arbetar med ventilation. Tidigare var det vanligt att hantverkare som var specialiserade på ventilation primärt arbetade med självdragsventilation. Ventilation med självdrag var vanligt i gamla hus, men förekommer numera mera sällan.

 

Självdragsventilation innebär att huset byggs på ett sådant sätt att fräsch luft utifrån strömmar in i huset genom små springor i husets fasad och läcker ur huset genom fläktar eller frånluftsventilar. Med anledning av att det är väldigt få som numera har ventilation med självdrag, så rekommenderar vi att hantverkare som jobbar med ventilation inte primärt fokuserar sin verksamhet på denna ventilationsform. Det är bättre att fokusera på ftx ventilation. Ftx ventilation är ett mekaniskt system som reglerar ventilationen i en fastighet. Ftx ventilationen ser till att den friska luften strömmar in i fastigheten när så behövs och att den dåliga luften strömmar ut när så behövs. Ett ftx system styr således luften i en bostad utan att bostadsinnehavaren själv behöver reglera något. Här är våra tips till företagare som jobbar med ventilation:

 

  • Fokusera verksamheten på FTX-ventilation. Allt fler privatpersoner efterfrågar ftx-ventilationen och föredrar det framför självdragsventilationer.
  • Erbjud inte bara installation av ftx ventilation, erbjud också försäljning av själva ftx-systemet. Genom att sälja systemet och ftx-aggregatet så kan du tjäna pengar genom provision från återförsäljaren.
ventilation

God tillväxtpotential för företag som arbetar med badrumsrenovering

Under de senaste åren har efterfrågan på badrumsrenovering ökat markant i Sverige. Utvecklingen har varit särskilt tydlig i Göteborgs och Stockholms villaförorter, däribland Nacka, Täby, Huddinge och Sollentuna.

Hantverkare som är inriktade på badrumsrenovering kan därför räkna med många uppdrag och en god omsättning, då det är många som vill ha hjälp med att renovera badrum i sin villa, lägenhet eller i sitt radhus. Hantverkare som har möjlighet att åta sig uppdrag i Nacka, Täby, Huddinge och Sollentuna bör överväga detta då det finns en stark efterfrågan i just dessa områden. Här följer bra tips på hur du kan effektivisera din verksamhet om du arbetar med badrumsrenovering:

  • Anställ en elektriker med kunskap inom elinstallation som kan bistå i badrumsrenoveringar. På så sätt slipper du hyra in kompetens från en elfirma, då det ofta blir dyrare att hyra in en elektriker än att anställa en egen elektriker.
  • Rekrytera en egen plattsättare som kan utföra plattsättning vid badrumsrenoveringar. På så vis behöver ni inte hyra in en plattsättare när behov av det uppstår.

Så bedriver du en målerifirma på ett kommersiellt gångbart sätt

I Sverige finns det många målare. Målare åtar sig ofta uppdrag åt privatpersoner och anlitas ofta i villaförorter såsom Nacka och Täby. Det beror på att det finns en stor omsättning på hus i Täby och Nacka och att många vill måla om när man har köpt ett nybyggt hus för att sätta sin personliga prägel på huset som exempelvis med ett nytt badrum byggt från grunden med mera. Den som bedriver ett måleri eller en målerifirma gör därför klokt i att rikta in sin verksamhet mot privatpersoner, då det finns mycket pengar att tjäna där. Målaren i Huddinge kan ofta hinna med flera privatpersoner på en vecka, då arbeten i privatbostäder som regel inte är lika omfattande som arbeten på företagslokaler. Det finns även andra områden i Stockholm där många vill ha hjälp av ett måleri, ett exempel på ett sådant område är Järfälla.

 

AFFÄRSKOMPETENS

JURIDIK

I Sverige finns det 6000 advokater som företräder privatpersoner och företag som har hamnat i juridiska problem. Kärnan i advokatverksamheten är den juridiska rådgivningen – men det är också viktigt att man utvecklar bra affärsstrategier för att få så mycket klienter som möjligt. Här ger vi tips på hur en advokatbyrå kan förbättra sin lönsamhet.

Advokatbyråer är en speciell verksamhet. Å ena sidan är en advokatbyrå ett vanligt kommersiellt företag som ska tjäna pengar och gå med vinst, å andra sidan är det lagreglerade verksamheter som ställer höga krav på juridisk skicklighet och att Advokatsamfundets etiska regler följs till punkt och pricka. Det är viktigt att dessa uppdrag går hand i hand. Det mest grundläggande sättet för en advokatbyrå att bli kommersiellt gångbar är att advokaterna och juristerna på byrån erbjuder rådgivning av god kvalitet. Om en privatperson anlitar en familjejurist i en vårdnadstvist och är nöjd med familjejuristens arbete, så är det sannolikt att personen kommer rekommendera juristen i fråga till sina vänner vilket kan leda till att juristen får fler uppdrag. Ett exempel på detta är Familjerätt Nyköping som är en byrå med ombud som heter duga. Med god kvalitet bör avses att advokaten är väl påläst på det rättsområde som den åtar sig uppdrag inom, exempelvis familjerätt eller straffrätt, och att advokaten anstränger sig för att ge klienten god service och goda råd. En advokatbyrå som har flera medarbetare behöver bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete för att säkerställa att varje jurist och advokat har den kompetens som krävs för att kunna utföra ett bra arbete.

Satsa på friskvård åt personalen – det gör dig till en mer attraktiv arbetsgivare

Ett konkret tips till dig som innehar en advokatbyrå är att du bör satsa på hälso- och friskvård åt personalen. Det kommer leda till att juristerna och advokaterna på firman orkar mer och har mer energi åt varje enskild klient. Det kommer vidare leda till en minskad sjukfrånvaro vilket är positivt för byråns omsättning. Det kan delvis handla om att man som byrå bekostar sina anställdas besök hos naprapat. Juridiskt arbete innebär många timmars stillasittande och det är inte ovanligt att de anställda får fysiska besvär som kan påverka arbetet negativt. En naprapat kan hjälpa de anställda med detta, till en försumbar kostnad för företaget. Vidare bör advokatbyrån teckna en försäkring som innebär att de bekostar de anställdas besök hos en tandläkare. En byrå i Stockholm kan med fördel teckna avtal som innebär att de anställda kan besöka en tandläkare Stockholm under arbetstid, det är en uppskattad personalförmån som kommer leda till att fler väljer att ansöka om jobb hos din firma. Det kan kosta mycket för en enskild anställd att besöka en tandläkare Stockholm, därför kan man som arbetsgivare göra stor skillnad genom att bekosta dessa tandläkarbesök.

Sänk lokalkostnaderna

En advokatbyrå är ofta mån om att ha stora och fina lokaler som ligger centralt. En byrå inom familjerätt eller brottmål vill gärna ha kontor så nära tingsrätten som möjligt, då man snabbt kan röra sig till tingsrätten. En familjejurist i Nyköping vill gärna ha nära till Nyköpings tingsrätt och en jurist i Linköping vill gärna ha nära till Nyköpings tingsrätt. Ett konkret tips till advokatbyråer är att ständigt se över sina lokalkostnader. Det finns fina lokaler i Jönköping, Linköping, Västerås och Malmö som inte behöver kosta särskilt mycket. Nyckeln är att ständigt se över sina nuvarande hyresavtal och jämföra kostnaden mot andra lediga lokaler på marknaden.

 

Blogg 2021 – Bakom kulisserna
Marknadsföra via Google Annonsering